زغال فشرده خاک لیموی خالص

زغال فشرده لیمو تهیه شده با خاک لیمو خالص در بسته بندی های شکیل صادراتی

این زغال بیشتر به کشورهای عربی صادر میشود و در بسته بندی های حدود 3 کیلویی موجود است

.

.

قیمت هر کیلو  زغال فشرده لیمو 5300

limoo feshordeh 800-700