زغال مرکبات در بسته های مخصوص

زغال مرکبات سکه و قلم  از چوب درختان مرکبات مانند لیمو نارنج و پرتقال و اوکالیپتوس که از بافت سلولی مشابه برخوردار هستند تهیه شده است

قیمت ذغال مرکبات سکه 8300

قیمت زغال مرکبات قلم 7900

morakab sekeh 60