غرفه شماره 125 – تولید کننده زغال کبابی – اصفهان و تهران

تولید زغال کبابی گلخانه و تخته و باغی جنگلی در تهران و اصفهان

به روش چاهی و قبری

قیمت زغال ها = به روز رسانی خرداد نود و هشت

کبابی تخته 1950

کبابی گلخونه 2380

کبابی باغی جنگلی چاهی 2450

کبابی باغی جنگلی قبری 2650

زغال گلخونه از تیرک های استفاده شده در گلخانه ها تولید میگردد

تلفن رزرو

  Capture_2018_12_18_18_12_25_977

 

چوب های گلخانه ای مورد استفاده در تولید زغال گلخونه

 

Capture_2018_12_18_16_35_21_92

چوب های مورد استفاده در زغال تخته

Capture_2018_12_18_16_32_24_226

زغال های تخته در گونی های سه خط

 

 

Capture_2018_12_18_16_31_55_157Capture_2018_12_18_16_31_48_137

کوره زغال اصفهان