زغال گیاهی فشرده

زغال گیاهی فشرده بصورت صد در صد گیاهی و فاقد هر گونه افزودنیهای شیمیایی

به شکل شمشی سوراخ دار است و بیشتر به کشورهای همسایه صادر میگردد و از جمله زغال های صادراتی میباشد

از این زغال هم به صورت فله و هم به صورت بسته بندی قابل ارائه میباشد

 

قیمت روی هر کیلو 2850

 

photo_2017-04-12_21-39-24 copy