قیمت زغال پوست گردو پسته

زغال پوست گردو و پسته بصورت فشرده با رزین گیاهی و بصورت مکعب شمشی بدون سوراخ با حرارت بالا و از بهترین جایگزین های مناسب برای زغال قلیون

تهیه شده از پوست خود گردو و پسته و بسیار محکم و بدون خاکستر

زغال پوست پسته قابل ارائه به صورت فله و بسته های 5 و 10 کیلویی

 

قیمت عمده کیلویی 3550

 

photo_2017-04-16_16-23-11 copy