غرفه شماره 124 – تولید کننده زغال پسته – کرمان

تولید کننده زغال پسته کرمان به روش سنتی و صنعتی با چوب های شاخه ویژه قلیانی و مجلسی

با بسته های کارتنی و گونی

 

شماره تماس    Capture_2018_12_18_18_12_25_977

 

زغال پسته مجلسی و قلیانی 

پسته مجلسی

 

 

 

زغال پسته کبابی 

کبابی پسته

فیلم