زغال باربیکیو فشرده کبابی بسته و فله

زغال باربیکیو بصورت بسته بندی های یک کیلویی و هفتصد گرمی و فله ای قابل عرضه میباشد

این زغال از خاک زغال  ساخته شده است و ذغال باربیکیو بدون جرقه و گاز و از اشتعال بسیار مناسبی برخوردار است

این زغال یکی از بهترین های زغال فشرده کبابی میباشد

 

kababy feshordeh - 500

قیمت زغال باربیکیو یک کیلو گرمی 1750 در تعداد 10 عددی در مشما و 8 عددی در کارتن

kababy 700

قیمت ذغال باربیکیو فله بر مبنای کیلو 1280