زغال سیب سکه ای کوره سنتی

زغال سیب سکه ای تولید شده با کوره های سنتی مناسب مصارف سفره خانه ای

 

سیب دماوندی و ارومیه ای قیمت 4800

سیب گلاب به شرط سوخت کامل 6800

 

seke sib

 

زغال سیب مجلسی از همین مدل قیمت 4300

 

sib majlesy

 

 

هر دو مدل در کارتن های ده کیلویی