زغال نانو تکنولوژی قیمت و توضیحات

زغال نانو با ساخت و فناوری تکنولوژی نانو محصول جدید و ارزنده ایست که به تازگی توسط مهندسان و شیمی دان های نخبه ایرانی تهیه و تولید شده است

زغال نانو بصورت فشرده میباشد و عاری از هرگونه بو و دود و خاموشی است و در صورت مشتعل شدن قسمتی از زغال نانوتک تا انتها بصورت کامل تا انتها سوخته و خاکستر آن تا پایان از خود زغال جدا نمیشود

قیمت زغال نانو تکنولوژی  درجه یک حال حاضر بر مبنای کیلو 3450 میباشد و نوع درجه 2 این زغال  1900 تومان است

 

IMG_20170713_155234 copy

 

این مدل زغال نانو قابل ارسال نمونه به سراسر ایران جهت انجام هرگونه تست توسط همکاران میباشد و در حال حاضر به کشورهای ترکیه و امارات صادر میگردد