قیمت زغال چینی اصلی درجه یک

قیمت زغال چینی اصلی درجه یک خرداد ماه نود و هشت 
به شرط کیفیت و اصل بودن
جعبه 9 کیلویی
قیمت عمده امروز  41500 فعلا موجود نیست
قیمت جزیی امروز 43500 فعلا موجود نیست

چینی ایرانی موجود است از بسته به کیفیت و درصد پوست گردو  کارتنی چهل و سه هزار تومان الی پنجاه و هشت هزار

Capture_2018_12_18_18_13_00_447

Capture_2018_12_30_22_21_12_705

 

 

 

chini-daraje-yek