قیمت زغال چینی

قیمت زغال چینی ایرانی تاریخ فروردین نود و هشت

کارتن هشت کیلویی از 43000 تومان الی 58000

زغال مکس . رکورد جنس اصلی

بسته بندی نه کیلویی  5800042000

کیفیت درجه یک

زغال چینی مکس درجه 2 و ریمارکCapture_2018_12_30_22_21_12_705

کارتن 9 کیلویی 27000 تومان

موجودی 2300 کارتن

Capture_2018_12_18_18_13_10_311

موجودی و قیمت در کانال تلگرام زغال قوهکی اعلام میگردد