قیمت زغال کبابی تخته

قیمت زغال کبابی  امروز خرداد نود و هشت

چوب قرمز کیلویی 1930 تومان و 2050

باغی جنگلی 2450 تومان

باغی جنگلی صنعتی بدون خاک و رطوبت 2950

 

Capture_2018_12_18_18_13_00_447

چوب سفید سرند شده با پخت صنعتی 930 تومان

بسته به کیفیت و نوع زغال از 930 الی 1330

توضیح : زغال کبابی تخته زغالیست که از چوب های ضایعاتی مانند پالت ها و تخته ها به صورت سنتی تولید میگردد

مورد استفاده : کبابی

takhte - 600