قیمت زغال کبابی جنگلی زغال باغی

قیمت زغال کبابی جنگلی و باغی

تاریخ به روز رسانی قیمت = اردیبهشت نود و هشت

باغی جنگلی سرند نشده 2400

کبابی جنگلی سرند شده 2930

 

Capture_2018_12_18_18_13_00_447

 

 

Capture_2018_12_18_18_28_58_44

بسته به نوع و اندازه و کیفیت و مقدار سفارش

قیمت امروز از 1300

دو مدل 1150 و 1330

 

 

 

charcoal-clipart-1